TOMANN s. r. o. » Plynovanie, fumigácia

Plynovanie, fumigácia

Vykonáva sa hlavne silách, vagónoch, chatách a samostatne stojacich nehnuteľnostiach, starožitností

Podľa zákona č…. je povinná jarná a jesenná deratizácia . v prípade záujmu budeme na to myslieť za Vás a v prípade dohody Vás vždy sami kontaktujeme.